Ledelses kursus

En tænketank fra Dansk Erhvervsforskningsakademi har offentliggjort noget de kalder for kodeks om hvordan man får succes som mellemleder.

Skrivet fortæller mellemlederen skal opnå både topledelsen og medarbejdernes tillid –og må ikke identificeres med kun en af parterne.

Formularen for vellykket mellemledelse er at skippe kritik og i stedet sørge for empati i forhold til de underordnede. Anerkendende ledelse er den bedste motivations faktor. Der foruden er en succesrig mellemleder kendetegnet ved evnen til at kunne se forskel på sine medarbejdere – for nogle er arbejdet som et livsprojekt, for andre er det bare et arbejde. Ansvar skal i forhold til dette passe til den enkeltes ambitioner for at give de bedste resultater.

Det er derfor af største vigtighed at uddanne virksomhedens lederes kompetencer.

I 2007 fik samtlige ledere i den offentlige sektor lov til at tage lederuddannelse , og en ny undersøgelse, fra Danmarks Evalueringsinstitut, lavet i 2011, viser at lederne efter uddannelse synes, at uddannelsen har gavnet dem . Men tillige et kort ledelseskursus kan gavne ledere samt give dem redskaber de kan benytte i deres daglige arbejde.

Nogle har sikkert allerede hørt om Peter princippet.

Peter princippet lyder på at man forfremmer nogen til deres inkompetence niveau.

Denne metode er anvendt en del i danske virksomheder, hvor den medarbejder der performer bedst i en afdeling bliver forfremmet til mellemleder, uden at have nogen som helst ledelsesmæssige kvalifikationer.

Ofte glemmer virksomhederne at udvikle disse medarbejdere indenfor ledelse og dette bevirker at den pågældende er en dårlig leder og at de ansatte som er under den pågældende ej trives.

Virksomheder kan vinde meget ved at fokuserer på at udvikle deres mellemlederes evner inden for ledelse.

Dette kan gøres med ledelses kurser hvor virksomhedens lederne får forskellige værktøjer de kan benytte.